Jan-Thomas Stake

 Grand Master PSA till Jan-Thomas Stake

Jan-Thomas Stake har som förste nordbo tilldelats utmärkelsen Grand Master PSA (GMPSA).
Jan-Thomas ingår i en synnerligen exklusiv skara, då endast 14 fotografer i hela världen har erhållit den här utomordentligt förnäma fototiteln.

För att klara detta krävs ett minimum av 3000 accepterade bilder i PSA-godkända internationella salonger. I praktiken krävs det dock ännu många fler, då man dessutom skall ha samlat på sig stars och Galaxies motsvarande ett minimum av 3000 accepterade bilder, innan utmärkelsen GMPSA kan sökas och erhållas. Endast tre accept per bild får t.ex. räknas i Galaxstegen.
De mycket detaljerade reglerna finns på PSA:s hemsida.

Bilder som antagits i utställningar som "bara" är godkända av FIAP får givetvis inte medräknas.
Jan-Thomas berättar, att hans totala antal accepterade bilder i PSA och FIAP godkända utställningar är över 6500, varav drygt 1000 tilldelats utmärkelser i form av medalj eller hedersomnämnande. Utmärkelserna inkluderar mer än 40 PSA Guldmedaljer (Best of Show)
Årets skörd är till dags dato drygt 150 utmärkelser varav 7 PSA Guld, vilket är personligt rekord för ett och samma år.

The Recognition of Photographic Achievement, ROPA, startades 1997, som ett komplement till stjärnor och galaxer.
Detta erkännande av fotografiska prestationer har hittills bara sex svenska fotografer erhållit.

PPSA, som kräver 288 accept tilldelades Nils-Olof Holgersson redan år 2002, sedan Nils-Erik Jerlemar 2006 och Marleene och Mikael Lestander-Bengtsson år2011.

EPSA, som är nästa steg fordrar 700 accept i PSA-godkända salonger. Jan-Thomas Stake år 2006 och Ulrich Fischer 2008.

MPSA, 1500 accept. Nils-Erik Jerlemar 2011.

Nils-Olof Holgersson har också fått MPSA, men då det offentliggörs i PSA-journal nr 1 2012, så blir 2012 hans årtal.

GMPSA, 3000 accept.

Jan-Thomas Stake har som förste svensk tilldelats titeln. Årtalet blir också här 2012. Imponerande.

Jan-Thomas harför närvarande följande Stars och Galaxies:
CPID Color Projected Image Division - galaxy 9
LMP Large Monochrome Prints - Galaxy 6
EID Electronic Image Division - Galaxy 2
LCP Large Color Prints - Star 5
Photo-Journalism - Star 4
Photo-Travel - Star 4
SCP Small Color Prints - Star 3

Jan-Thomas är PSA´s representant i Sverige.
PSA´s representant i Sverige
Detta uppdrag innefattar bl.a. korrespondens mellan PSA-medlemmar i hela Norden och PSA och också att hjälpa nya och blivande medlemmar som har frågor angående medlemskapet.
Hur fungerar stjärnor och galaxer?
Vad krävs för de olika nivåerna?
Hur ansöker man osv, osv.
Har du frågor eller vill börja tävla och bli medlem i PSA får du gärna kontakta Jan-Thomas på adress: rainboww17@hotmail.com.
www.jtstake.com

När man väl börjat skicka bilder och tävla blir det snart ett måste! Otroligt kul när man får sitt första accept (antagande i en salong).
Man skickar vanligtvis 4 bilder/salong och grupp.
När sedan salongen är jurybedömd så får man resultatet via mail eller på ett rapportkort. I start- avgiften, som vanligtvis ligger mellan USD 5-20 ingår en CD eller fin katalog med prisbelönade bilder eller alla accepterade bilder (oftast på CD). Bilder som du kan inspireras av och utveckla dig som fotograf. Trierenberg Super Circuit i Österrike och Al-Thani Award är två helt fantastiska kataloger

32nd Northern Counties International Salon of Photography 2011

Framgångsrikaste svenskar i den senaste salongen var Allan Wallberg och Ferenc Dobay.

Gå gärna in på salongens hemsida och kolla på prisbelönta bilder och se också vilka fotografer som fått accept.

I över ett halvsekel har Northern Counties Photographic Federation arrangerat en mycket uppskattad internationell diasalong med omkring 4000 diabilder under glansperioden. År 2010 var man nere i 260 diabilder.

Digitalbilderna hade helt tagit över och då bytte man namn till Northern Counties International Salon of Photography och satsnar nu helt på digital inlämning.

På salongens hemsida kan man se namnen på alla accepterade fotografer. 25 svenska i färgsektionen och 12 i den svart/vita.

NCPF har ett speciellt galleri för att minnas och hedra diabildsepoken.


Kommande

1st Portrait Circuit. Serbien

www.phptoclub202.com

99th Southampton International Exhibition, SIE.

Inlämning till salongens olika klasser är senast den 4 februari 2012

USD 14.00 för en klass. Katalogen är fyrstjärnig.

Alla fotografer som fick accept i den senaste salongen namnges klass för klass

Det är inte lätt att få accept i den här salongen med sin speciella, kreativa bildsyn. Titta gärna på 2011 års innehållsrika presentation av prisbelönade bilder.

www.southamptoninternational_exhibition.co.uk

55th Maitland, Australien.

16 januari 2012

Maitland namnger alla fotografer, deras inlämnade bilder och poäng. Spännande läsning speciellt för den som följt de internationella salongerna en tid.

Jan-Thomas Stake fick 2011 en PSA-guldmedalj och en HM i den svart/vita klassen.

Katalogen är trestjärnig. Hemsidans bildmaterial bjuder på många fotografiska godbitar.

www.maitlandsalon.com

36th Greater Lynn, USA.

Den här klassiska diasalongen har fått ge vika för den digitala anstormingen och erbjuder nu en digital salong med fritt motto. Det enda som är sig likt är att Susan Mosser håller i trådarna.

Inlämning är den 25 februari.

www.greaterlynnphoto.org

 

 

Nyckelord:Hur mår fotoklubbsverige?

 

Hur mår fotoklubbsverige?

Detta undrar Riksförbundet Svensk Fotografi och förbundet för nu ut frågan för diskussioner till landets alla fotoklubbar. Genom en enkät vill man få en samlad och systematisk bild av klubbarnas glädjeämnen och problem – allt för att förbundets verksamhet och service skall vara så väl anpassad till medlemsklubbarnas vardag som möjligt.

Samtidigt lär enkätarbetet i varje klubb ge många goda tips och idéer, som kan leda till nya infallsvinklar i den egna klubbens verksamhet. Klubbarna skall berätta om sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Ett första resultat beräknas kunna presenteras i samband med 2012 års RIFO i Skara. Därefter är tanken att man arbetar vidare med klubbutvecklingen på både förbunds- och distriktsnivå.

Enkäten har skickats ut till samtliga klubbar som tillhör Riksförbundet.
Rolf Hansson, Borens Fotoklubb, ansvarar för enkäten.

Nyckelord:Al-Thani Award 2011Acceptance list – Al-Thani Award for Photography 2011:

Den här svenska resultatlistan har jag just fått från Ulrike och Chris Hinterobermaier 

sweden

 

 

Karl-Erik Ahman

sde

Munk

 

sde

Love

Per Andersson

sd

The king

Stefan Areving

sd

The refuge

 

sd

Coastline

Britt Bäckström

cp

Problems

 

cp

Nellie

Jan Borowiec

sd

Head-dresses

 

sde

Maturing of passion

Ferenc Dobay

sd

Sudden rain in Havana

 

sd

Sudden rain

Olle Eklund

sd

Ahus vattenrike

Tage Fransson

sd

Autumnstart

 

sd

Meadowflower

 

sd

Carolina

 

sd

Berit

 

sde

Respect

 

sde

Happiness

Anne De Geer

mp

Boots

 

sd

Snowy ice

 

mpe

Joy

 

sde

Smiling

 

sde

Laughing

Sven Gräfnings

sd

Oops

 

sd

Smoke

 

sde

Boy from Tanzania

Nils-Olof Holgersson

sd

Agricultural field

 

sd

Ship barrow 8

Peter Jansson

sd

Power in the fog

Nils-Erik Jerlemar E.FIAP

mp

Motion in triangles n.10

 

cp

Looking for news

 

cp

Motion in triangles n.2

 

sd

Four umbrellas and line

 

sd

Holocaust memorial – Berlin n.8

 

sd

Three parasols n.2

Inge Johnsson

sd

Autumn colours

 

sd

Norwegian fjord

 

sd

Swaying reeds

Peter Jönsson

sd

PJN 1

 

sd

PJN 5

Johan Jonasson

sd

Amanda

 

sd

Emma 1

Mats Jungmyren

sd

The man without head

Kjell Kalixon

sd

Tongs 2

Rune Karlsson

sd

Landscapes in the sand

Tom Landgren

sde

Flamenco

Erland Leide

sd

Muskox

Baltzar de Maré

sd

Weaver

 

sd

Pingu

Frederick de Maré

sd

Web

Jan Nilson

cp

Water 2

 

cp

Water 3

Po Pellebergs

mp

Prangela 09

Tina Rang

cp

Come for ride

 

cpe

Joy in winter

 

cpe

Passion for ice

Peter Reichel

sd

Cream

 

sd

Gathering

 

sde

Destination delayed

 

sde

The bench

Jan-Olof Rickardsson

sd

Elephant walk

Leif Rosén E.FIAP

cp

Pair, Iceland

Jan-Thomas Stake

mp

Nina in white N.r 2

 

cp

Linda in profile

 

cp

Judy

 

sd

My teddybear

Josef Szelle

sd

Popcorn

Kerry Tränk

sd

Winterbrook #3

 

sd

Waiting for spring #1

Anton Westermark

sd

Grandfather

Jonny Wiktorsson

mp

With a smile over the future

 

mp

Early morning in Chicago

 

mp

In the swedish west coast

 

mp

The man of work

 

cp

Never alone

 

cp

The life

 

cp

Elina

 

cp

Paris 2010

 

cpe

Passion in the new country

 

cpe

Passion in older day

 

cpe

With emotions in the desert

 

cpe

With feelings for the sea

Jan Witt

sd

Evening I

 

sd

Locked

 

 

Nyckelord:RSS 2.0