21. Trierenberg Super Circuit

                                   
                                    Foto: Sergey Animisov, Ryssland.

Den 23 april är sista chansen att lämna bilder till 21st Trierenberg Super Circuit i Österrike.
Chris Hinterobermaier och hans medarbetarstab är redo för att ta emot ett rekordstort antal bilder.
TSC bedöms samtidigt av fyra jurygrupper, sammansatta av personer från skilda länder.
Rapportkorten skickas den 9 maj.
Katalogen är magnifik med nästan 2000 bilder.

Samtidigt bedöms 11th Special Themes Circuit, som redovisas i en separat katalog.

All information finns på www.supercircuit.at

Sergey Animisovs bild "Final spurt" pryder omslaget till 2011 års katalog och har välvilligt ställts till mitt förfogande.
Nyckelord:Maitland, Australien

Maitland har en mycket intressant hemsida, där alla deltagare presenteras och där samtliga inlämnade bilder är "poängsatta". www.maitlandsalon.com
Jan-Thomas Stake tilldelades PSA:s guldmedalj med bilden Judy.
Jan-Thomas fick liksom Nils-Eril Jerlemar ett Certificate of Merit (HM).
Tretton svenska accept har jag hittat i de fem sektionernas namnlistor. 

                                                           
                                                            Foto: Jan-Thomas Stake
Nyckelord:1st Port Talbot

Den nya salongen Port Talbot har ett redovisningssystem, där alla fotografer som tilldelats accept är namngivna. Markerar man bildens titeln visas den accepterade bilden. www.porttalbotcameraclub.org
Sverige lyckades bra med 31 accept på 108 inlämnade bilder. Kolla bilderna på salongens hemsida!
Nils-Erik Jerlemar, Mats Jungmyren och Jan-Thomas Stake fick HM - hedersomnämnanden.

                                                            
                                                                   "The Man without Head" 
                                                                     Foto: Mats Jungmyren

                              
                               "My Boy"                 Foto: Jan-Thomas Stake
Nyckelord:RIFO i SKARA

RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI

Sveriges Fotoklubbar

inbjuder till

RIKSFOTOSTÄMMA 2012 12-13 maj i Skara

Stämman utgörs av anslutna klubbars delegater samt Förbundsstyrelse och

revisorer Till Riksfotostämman har varje ansluten klubb rätt att sända en delegat.

Varje närvarande delegat, ledamot av Förbundsstyrelsen och revisorer äger en röst. Fullmakter gäller ej.

Alla RSF-medlemmar har rätt att närvara vid stämman och att där yttra sig, men rösträtt har endast delegater, förbundsstyrelseledamöter och revisorer.

Utnyttja möjligheten att vara med och påverka den kommande verksamheten!

RIFO 2012 arrangeras i samarbete med Skara Fotoklubb. Senaste datum för anmälan och betalning är den 23 april.

Kontaktpersoner i Skara Fotoklubb:

• Jesper Eggertsen (ordförande): 0511-627 12, 070-6613832

jesper.eggertsen@telia.com

• Lisa Ståhl (kassör) : 0511-102 13, 076-2108738

familjenstahl@telia.com

• Ove Litorell (sekreterare): 0511-134 44, 070-7502703

ove.litorell@skara.net

Nyckelord:RSS 2.0